Wyniki egzaminu z przedmiotu: „Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej” (I termin)

(2 lutego 2019 r.)

Numer albumu

Ocena z egzaminu - I termin

96875

dst

89166

Dst)

89170

Bdb)

89175

Db+)

98461

dst+

83467

Dst)

89177

Bdb)

86432

nd

86408

db

89183

Bdb)

86372

nieobecny

96904

nieobecny

89186

db

89188

db+

86449

nd

87955

dst+

97236

nieobecny

97243

dst

80818

nd

83507

nieobecny

98463

nd

65367

nd

89092

nieobecny

83579

db

83570

db

89093

db

89095

db

74018

nieobecny

98470

db

98471

nieobecny

86399

nieobecny

89103

Dst+)

74030

nd

89104

db

86479

dst

87969

dst+

89114

Bdb)

80907

Bdb)

89117

Dst+)

87029

Dst)

82211

Dst+)

98490

Db)

80917

nieobecny

86481

Dst+)

83574

Db+)

86438

Db)

83411

Dst+)

82270

Bdb)

89151

Db+)

83559

dst+

83542

Dst)

90184

Dst)

73091

dst

90155

Db+)

89156

nieobecny

98491

dst

89163

Dst)

97282

db

80988

Db)

89124

Db+)

98492

nieobecny

89130

Bdb)

90150

Db+)

86419

Db)

97288

nieobecny