Lista ocen z egzaminu I i II

„Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej”

(S.STAC, 17 i 24 czerwca 2020 r.)

 

Lp.

Nr albumu

ZS* (pkt)

Egzamin I (pkt)

Egzamin II (pkt)

SP** / Ocena

1

2

3

4

5

6

1.  

94691

9.3

22.2

-

27,5 / dst+

2.  

93185

7.7

20.1

-

23.8 / dst

3.  

91111

9.7

14.7

33

14.7 (35) / nd / db

4.  

100510

-

-

-

0 / nd / nd

5.  

91117

8.3

9.5

16

9.5 (16) / nd / nd

6.  

93160

9.3

12.7

29.8

12.7 (32.1) / nd / dst+

7.  

93217

9.0

14

32

14 (33.7) / nd / db

8.  

91120

9.0

16.3

27.5

16.3 (29.9) / nd / dst+

9.  

100517

2.0

0

0

0 / nd / nd

10.  

94071

1.0

0

0

0 / nd / nd

11.  

93224

9.3

22

-

27.4 / dst+

12.  

93417

9.3

11.4

29.5

11.4 (31.8) / nd / dst+

13.  

93228

9.0

13.5

33.3

13.5 (34.8) / nd / db

14.  

93272

8.0

17.2

33

17.2 (33.8) / nd / db

15.  

93230

8.7

14.5

31.5

14.5 (33) / nd / dst+

16.  

93231

9.3

11.3

34.5

11.3 (36.1) / nd / db

17.  

93432

9.7

13

30.8

13 (33.2) / nd / dst+

18.  

89194

5.0

10.7

15.7

10.7 (15.7) / nd / nd

19.  

93321

8.0

20.7

-

24.7 / dst+

20.  

93430

9.0

15

33.3

15 (34.8) / nd / db

21.  

93371

6.3

22.1

-

23.2 / dst

22.  

93396

8.0

14.1

30

14.1 (31.3) / nd / dst+

23.  

93407

9.7

22.9

-

28.4 / db

*) ZS - średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z zadań semestralnych,

**) SP – suma punktów, odpowiednio z kolumn 3 i 4 (E1) oraz 3 i 5 (E2) z wagami, odpowiednio 0,35 i 0,65 (E1) oraz 0,15 i 0,85 (E2) mająca zastosowanie w przypadku uzyskania z egzaminu minimum 50% punktów (tj. 20 pkt (E1) i 24 pkt (E2)). W przypadku egzaminu 2 waga uległa zmianie, ponieważ na wniosek Studentów został dwukrotnie wydłużony czas na odpowiedzi.

W kolumnie 4 zamieszczona jest suma punktów uzyskanych z obu części egzaminu.

Uwaga: Sumowanie punktów uzyskanych z obu zadań egzaminu 1 zostało potraktowane ulgowo, tj. anulowana została konieczność uzyskania min. 50% punktów z każdej części osobno, tj. odpowiednio 16 i 4.

Skala ocen E1: 20-23,9 – dst / 24-27,9 – dst+ / 28-31,9 – db / 32-35,9 – db+ / 36-40 – bdb;

Skala ocen E2: 24-28,7 – dst / 28.8-33,5 – dst+ / 33.6-38,3 – db / 38.4-43,1 – db+ / 43.2-48 – bdb.

 

 

Komentarz dot. części drugiej egzaminu E1: Pytanie dotyczyło projektu, a nie realizacji próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego. Większość osób zrozumiała odwrotnie, poza tym dla niektórych było obojętne, czy to most, wiadukt, drogowy, kolejowy itp., choć to nie miało aż tak dużego wpływu na wynik tej części. Wybierając rodzaj aparatury do badań należało kierować się rodzajem mierzonych wielkości statycznych (niektóre osoby pisały też np. o dynamice...?), ale też ekonomią; jeżeli zatem wybiera się 1 metodę pomiaru ugięć, np. niwelację, to już nie dubluje się pomiaru metodą inną. Najważniejsza była tu pierwsza część dotycząca metodyki i można było uzyskać max. 6 punktów, a za właściwy dobór sprzętu – max. 2 pkt.

 

 

 

Przemysław Jakiel