Lista ocen z egzaminu I I II termin

„Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej”

(st. NS, 4 i 11.2.2023 r.)

Numer albumu

Punkty

Ocena

E I*

E II

104701

20,4 (23,4)

48

(nd) db

96859

30,9 (35,9)

 

dst

104229

16,4 (19,4)

18

(nd) nd

96878

37,2 (40,2)

 

dst+

94860

17,1 (22,1)

13

(nd) nd

104236

23 (28)

23

(nd) nd

104700

21 (24)

44

(nd) dst+

104233

22,2 (25,2)

30,5

(nd) dst

93355

15

25,5

(nd) nd

96791

35 (40)

 

dst+

94923

19,2 (22,2)

18,5

(nd) nd

104224

36,2 (41,2)

 

dst+

94885

30,4 (35,4)

 

dst

93350

19,6 (24,6)

15

(nd) nd

96924

14 (19)

20

(nd) nd

93286

14,4 (19,4)

11,5

(nd) nd

96931

27,3 (32,3)

 

dst

97320

17,4 (20,4)

6

(nd) nd

94906

12,7 (15,7)

12

(nd) nd

96991

33,8 (38,8)

 

dst+

99314

19,6 (24,6)

35

(nd) dst

97007

23,6 (28,6)

13,5

(nd) nd

94126

32 (37)

 

dst

86564

18,5

 

nd

104702

26 (29)

41

(nd) dst+

104232

20,3 (22,3)

21

(nd) nd

97066

27,6 (32,6)

 

dst

93168

16,7 (21,7)

20

(nd) nd

104234

18,4 (23,4)

55,5

(nd) db+

98689

24 (25)

7

(nd) nd

104697

33,4 (38,4)

 

dst+

97059

44,6 (49,6)

 

db+

89529

40,4 (45,4)

 

db

104714

18,5 (23,5)

42

(nd) dst+

96985

22,6 (27,6)

4

(nd) nd

95126

15 (20)

15

(nd) nd

104228

40,2 (45,2)

 

db

104262

 

32

(-) dst

83239

 

22,5

(-) nd

Skala ocen (E1): 31-37,1 – dst / 37,2-43,3 – dst+ / 43,4-49,5 – db / 49,6-55,7 – db+ / 55,8-62 – bdb.

*) Za poprawne odpowiedzi można było uzyskać 2x9+5+11+6+4+12+6 pkt. Zgodnie z ustaleniami, w nawiasach podano punktację z uwzględnieniem obecność na wybranych wykładach, dodając 5, 3 i 1 pkt, odpowiednio za trzy, dwie i jedną obecność (dotyczy tylko pierwszego przystąpienia do egzaminu).

Skala ocen (E2): 30-37,5 – dst / 37,6-45 – dst+ / 45,1-52,6 – db / 52,7-60,2 – db+ / 60,3-68 – bdb.

 

 

 

Przemysław Jakiel