Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego (w tym poprawkowego) z przedmiotu

„Konstrukcje zespolone” (projekt) – 5 i 11 czerwca 2019 r.

dla studentów studiów stac. I st.

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty 1) 3)

Ocena 2) 4)

1.        

93332

7,5

dst

2.        

93263

6

dst

3.        

93300

6,5

dst

4.        

89193

6

dst

5.        

93308

3 / 8

nd / dst

6.        

93327

8

dst

7.        

93289

11,5

db

8.        

91152

0 / 7

nd / dst

9.        

91148

0 / 11

nd / db

10.    

93321

12

db

11.    

93322

6

dst

1) Maksymalna liczba punktów: 16. Punktacja () za pytania nr: 1 (4), 2 (3), 3 (4) i 4 (5)

2) Skala punktacji = ocena: 6-9,4=dst; 9,5-11=dst+; 11,1-12,6=db; 12,7-14,2=db+; 14,3-16=bdb

3) Punkty z kolokwium poprawkowego.

4) Ocena końcowa.

 

 

 

 

 

Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu

„Konstrukcje mostowe” (wykład) - 4 czerwca 2019 r.

dla studentów studiów stac. I st.

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty 1)

Ocena 2)

  1.  

93397

7,9 / 9,5

nd / dst

  1.  

91117

9 /10,5

nd / dst

  1.  

93272

8 / 13

nd / dst+

  1.  

93220

5,4 / 4

nd / nd

  1.  

94104

13,2

dst

  1.  

93355

6 / 4

nd / nd

  1.  

93245

7,5 / 8

nd / dst

  1.  

93568

17,6

db

  1.  

93249

1 / 8

nd / dst

  1.  

91156

- / 10

dst

1) Maksymalna liczba punktów: 25 i 23 (kol. poprawkowe).

2) Skala punktacji = ocena: 12-14,5=dst; 14,6-17,1=dst+; 17,2-19,7=db; 19,8-22,3=db+; 22,4-25=bdb.

Jeśli istnieje, druga ocena jest oceną końcową.

 

 

 

 

 

Kolokwium nr 1 „Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej”

BB/00-SM>WyZaINDM

 

Nr albumu

Liczba punktów / ocena

89870

3,7 / dst+

98687

4 / dst+

91115

3,1 / dst

89185

4 / dst+

91127

1,9 / nd

91166

5,0 / db+

91169

2,6 / nd

91174

1,5 / nd

89159

3,3 / dst

91183

N

90190

3,5 / dst

89122

3,3 / dst

92293

5,3 / db+

91195

3,9 / dst+

87196

3,3 / dst

N – osoba nieobecna

Skala punktacji (punkty / ocena): 3-3,5 / dst; 3,6-4,1 / dst+; 4,2-4,7 / db; 4,8-5,3 / db+; 5,4-6 / bdb

Maksymalna liczba punktów za prawidłową odpowiedź na każde pytanie: 2.