Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego
i poprawkowego (st. stac.)

Hydraulika i hydrologia (wykład)

(z dn. 29.1 i 6.2.2020 r.)

 

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty

Ocena 1)

1.      

94855

1,4/ 5,2

nd

2.      

94860

0/ 5,5

nd

3.      

94867

2/ 3,5

nd

4.      

94871

 

 

5.      

93243

6/5

nd

6.      

93275

0/ 5,7

nd

7.      

94883

0/ 8

nd

8.      

94893

4,2/ 7,5

nd

9.      

97940

 

dst

10.  

92452

8,5/ 8

nd

11.  

94905

1/ 1

nd

12.  

94906

5/ 8,5

nd

13.  

94921

6/ 4,5

nd

14.  

94923

2,6/ 10

nd/ dst+

15.  

95712

3/2,7

nd

16.  

95718

 

 

17.  

93350

4,2/ 10,5

nd/ dst

18.  

95531

2,5/ 3,5

nd

19.  

89529

-/11,5

dst

20.  

93390

9/ 10,5

nd/ dst

21.  

95126

13,5 >10(b) 2)

dst

22.  

95128

11/6,5

nd

23.  

95130

7/ 8,5

nd

24.  

95133

0/2,5

nd

25.  

95143

 

db

26.  

95152

0/ 5,5

nd

27.  

93825

2/13,5

nd/ dst

1) Skala punktacji / ocena: 20-25=dst; 26-31=dst+; 32-37=db; 38-43=db+; 44-50=bdb

 

 

 

Lista ocen z kolokwium zaliczeniowego (st. stac)

Forma i konstrukcja w architekturze mostów (wykład)

(z dn. 29 stycznia 2020 r.)

 

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty

Ocena 1)

1.           

88996

26

dst

2.           

89004

32

dst+

3.           

89087

28

dst

4.           

98599

29

dst

5.           

86520

41

db

6.           

89017

24

dst

7.           

90130

31

dst

8.           

89030

38

dst+

9.           

86548

26

dst

10.        

80664

29

dst

11.        

88702

37

dst+

12.        

98598

13

nd

Skala punktacji / ocena: 22-31=dst; 32-38=dst+; 39-45=db; 46-52=db+; 53-59=bdb.

 

 

Wyniki kolokwium (st. nstac)

„Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej” (wykład)

(z dn. 26 stycznia 2020 r.)

 

1

99214

 

2

89162

1,4

3

91108

 

4

100134

 

5

89171

1,6

6

99951

 

7

100135

 

8

84928

 

9

86475

0,5

10

89181

0,7

11

89187

1

12

83572

0,7

13

92525

0,5

14

99289

 

15

91128

1,4

16

83492

 

17

91135

0

18

79126

 

19

91138

0,5

20

100137

0,6

21

74018

 

22

80850

 

23

92541

0,6

24

83519

 

25

86531

 

26

70969

 

27

90114

0,7

28

89118

1,4

29

100143

 

30

86392

K

31

87029

1

32

99330

 

33

91164

 

34

92548

1

35

86331

1,3

36

91167

 

37

92277

 

38

83534

1

39

100152

 

40

100156

0,8

41

99407

K

42

100158

 

43

91177

 

44

91178

 

45

89154

K

46

91179

 

47

86382

1,7

48

90192

 

49

86476

 

50

99389

1,2

51

92556

 

52

100161

 

 

Interpretacja wyników kolokwium: za każde pytanie można było uzyskać maksymalnie 1 pkt (w sumie 3 punkty za udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi).

Jeżeli osoba uzyskała 1,4 punktu i więcej, może liczyć na podwyższenie oceny z egzaminu od 0,5 do 1 stopnia. Litera „K” oznacza uzyskanie stosunkowo dużej liczby punktów, jednak z tymi osobami chcę porozmawiać przed egzaminem.

 

 

Lista ocen z kolokwiów zaliczeniowych (st. nstac.)

Konstrukcje mostowe (wykład)

(z dn. 19 i 26 stycznia 2020 r.)

 

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty
z K1 / K2

Ocena 1)

 

 

1

 

1.         

91172

6,25 /10,5

nd

2.         

94126

6,75 / 13,5

dst

3.         

94035

15,2

db

4.         

92436

10

dst

5.         

84878

4,9 / 13,5

dst

6.         

90145

16,5

db

7.         

89100

5,3 / 10

nd

8.         

86118

8,5 / 17,5

db

9.         

86541

10,5

dst

10.     

91130

12

dst

11.     

94123

11,3

dst

12.     

90185

21,25

bdb

13.     

91104

9,7 / 16

db

14.     

94047

15,1

db

15.     

86453

5 / 14

dst

16.     

94034

16,85

db

17.     

87943

- / 12,5

dst

Skala punktacji: K1> pkt=ocena: 10-12,4=dst; 12,5-14,9=dst+; 15-17,4=db; 17,5-19,9=db+; 20-28=bdb;

K2> pkt=ocena: 12-14,3=dst; 14,4-16,7=dst+; 16,8-19,1=db; 19,2-21,5=db+; 21,6-24=bdb.

 

 

Lista ocen z kolokwiów zaliczeniowych (st. nstac)

Teoria konstrukcji mostowych (wykład)

(z dn. 19 i 26 stycznia 2020 r.)

 

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty
z K1 / K2

Ocena 1)

1.         

98461

9,5 / 9

nd

2.         

89177

14

dst

3.         

98470

10,5 / 6

nd

4.         

89103

22,5

db+

5.         

80414

10 / 6

nd

6.         

87029

14

dst

7.         

83574

13,5

dst

8.         

89124

14,5

dst

9.         

89130

10,3 / 12

dst+

10.     

86432

6,5 / 10,5

dst

1)    Skala punktacji: K1> pkt=ocena: 12-14,9=dst; 15-17,9=dst+; 18-20,9=db; 21-23,9=db+; 24-32=bdb;

K2> pkt=ocena: 10-11,9=dst; 12-13,9=dst+; 14-15,9=db; 16-17,9=db+; 18-24=bdb (max liczba punktów za zadania z.1,3,5) 4; z.2,4) = 6)

 

 

Lista ocen z kolokwiów zaliczeniowych (st. nstac.)

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (wykład)

(z dn. 19 i 26 stycznia 2020 r.)

 

Lp.

Numer albumu

Uzyskane punkty

Ocena 1)

1.        

98461

16 / 10,3

nd

2.        

89177

22,4

dst

3.        

97236

23,7

dst

4.        

98470

22,9

dst

5.        

75675

32,7

db

6.        

89103

33,6

db

7.        

90150

9,8 / 15,6

dst+

8.        

89188

27,2

dst+

9.        

80414

13,3 / 5,9

nd

10.    

86449

28

dst+

11.    

87029

21,5

dst

12.    

83574

20,4

dst

13.    

89095

17,6 / K

?

14.    

89124

20,3

dst

15.    

86479

13 / 14

dst+

16.    

80988

24,7

dst+

17.    

89130

24

dst

18.    

97243

16,3 / 12,9

dst

19.    

98490

15,1 / 13,5

dst

20.    

83559

35

db+

21.    

82211

23,3

dst

22.    

86432

11,5 / K

?

Objaśnienia:

Skala punktacji: K1> pkt=ocena: 19-24,1=dst; 24,2-29,3=dst+; 29,4-34,5=db; 34,6-39,7=db+; 39,8-50=bdb;

K2> pkt=ocena: 11-13,9=dst; 14-16,6=dst+; 16,7-18,9=db; 19-20,7=db+; 20,8-22=bdb;

K - wymagana konsultacja ws. oceny zaliczeniowej.